องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1435 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-30 สายควนะง หมู่ที่ 4,5,12 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]1
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร AC รหัสทางหลสงท้องถิ่น นศ.ถ.175-30 สายควนธง ม.4,5,12 ตำบลหนองหงส์ [ 16 พ.ค. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]5
9 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ค. 2566 ]11
10 ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 พ.ค. 2566 ]9
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านพ่อตาจำนงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]2
12 ประกาศประกวดราคาซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 500 ถังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) [ 28 เม.ย. 2566 ]19
13 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย [ 24 เม.ย. 2566 ]18
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายคลิ้ง อินทรเพชร หมู่ที่ 14 ตำบลหนองหงส์ [ 4 เม.ย. 2566 ]12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวอยบ้านนางเพียร - โชติ ม.14 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้่านนางชอ้อน สุขอนันต์ ม.10 ตำบลหนอหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านผู้ใหญ่กันตพงศ์ แก้วจิตงาม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงสื โดยวิธีเแพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ม.2 ตำบลหนองหงส์ [ 13 มี.ค. 2566 ]9
19 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าโรงเรียนนาป่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]8
20 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ก.พ. 2566 ]6
21 ประการศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักบริเวณถนนสายหนองดี - สามแยกส้มท้อน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหงส์ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]5
22 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ [ 23 ก.พ. 2566 ]8
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]6
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]7
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]7
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]6
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5832 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]5
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2566 ]5
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2566 ]4
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2566 ]6
31 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 7 ก.พ. 2566 ]8
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2566 ]4
33 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื่้ออุปกรณ์ควบคุมไฟป่า จำนวน 4 รายการ ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]15
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]6
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]7
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]9
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]13
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 [ 18 ม.ค. 2566 ]12
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]10
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]10
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]9
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-28 สายป่ายาง ม.2 [ 20 ธ.ค. 2565 ]17
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]5
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]4
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2565 ]5
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาลุ่ม - หนองหปรือ ม.1 ตำบลหนองหงส์ [ 13 ธ.ค. 2565 ]14
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเมวดี เพชรสุวรรณ หมู่ที่ 2 [ 13 ธ.ค. 2565 ]13
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2565 ]5
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2565 ]5
50 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-28 สายป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2565 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29