องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 [ 14 ต.ค. 2564 ]7
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเชาพื้นที่บริการอินเตอร์เน๊ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]22
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งหม้าย - เขต ต.ควนกรด ม.2 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]30
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย [ 27 ก.ย. 2564 ]24
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]24
6 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจริญ ทองกระจ่าง หมู่ที่ 1 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]29
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร AC สายหน้าดรงประชุม - เขขตำบลนาโพธิ์ ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]25
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.175-22 สายยางหุน ม.8 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]24
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC สายหน้าโรงประชุม - เขตตำบลนาโพธิ์ ม.11 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]23
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งป่อง ม.9 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]102
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนาใหญ่ - เขตตำบลนาบอน ม.12 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]17
12 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิโรจน์ - ลำประเหนือ ม.3 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]17
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชอบ สุดถนอม ม.10 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]19
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังหมู่บ้านสหมิตร - โรงประชุม ม.6 ต.หนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]9
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สามข้ามคลองวังหีบ ม.6 ต.หนองหงส์ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]10
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทางหินคลุก โดยวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนสายซอยนำโชค ม. 12 ตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]8
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง (ถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านนาเกิดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]7
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]7
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านควนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]7
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]9
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมักและสารกำจัดศัตรูพืช (ชีวภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]9
26 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างไถ 7 จานและแปรพร้อมทำเทือก โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมแปลงนาสาธิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]9
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]8
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]7
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]8
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40