องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1584 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าดรงเรียนบ้านนาเกิดผล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์ [ 20 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกาะยูง หมู่ที่ 8 [ 13 ก.พ. 2567 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองปากคู หมู่ที่ 3 [ 12 ก.พ. 2567 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจิตร กุมารจันทร์ หมู่ที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2567 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2567 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2566 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]6
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]6
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปี 2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริ(นม) พาสเจอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]15
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]17
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]23
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]18
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ OKI รุ่น MC363 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2566 ]10
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2566 ]7
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2566 ]7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมเข้าเล่มเคลือบปกพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2566 ]10
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]9
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5708 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]8
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-0412 นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]5
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]7
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]6
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางเข้าศาลเยาวชน ฯ หมู่ที่ 2 [ 21 ก.ย. 2566 ]36
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]18
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]16
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]16
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 รายการ รวม 45 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]16
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]18
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ฉบับที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]28
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]18
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 7 ก.ย. 2566 ]20
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดศัตรูพืช โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมแปลงสาธิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]18
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทางลาดยางขอบประตูพร้อมติดตั้ง สำหรับให้บริการคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]14
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]19
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]16
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]16
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]15
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2566 ]20
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]13
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]15
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]15
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]15
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32