องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 361 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ (พนง.ขับรถยนต์) [ 10 เม.ย. 2567 ]3
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ (พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ) [ 10 เม.ย. 2567 ]3
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา [ 2 เม.ย. 2567 ]1
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง [ 12 มี.ค. 2567 ]28
5 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 (แนบแบบฟอร์ม ภ.ป.1) [ 11 มี.ค. 2567 ]3
6 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.หนองหงส์ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]6
7 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ " [ 7 ก.พ. 2567 ]11
8 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารธนาคารขยะ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]33
9 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เทศบาลตำบลกะปาง [ 1 ก.พ. 2567 ]25
10 สรุปสาระสำคัญของวิธีการยื่นคำร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนต่อวุฒิสภา [ 31 ม.ค. 2567 ]4
11 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ [ 30 ม.ค. 2567 ]30
12 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการประเมินสมรรถภาพเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2567 ]8
13 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]6
14 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]1
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2567 ]31
16 ประกาศนโยบาย สุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด 2567 งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดฯ [ 5 ม.ค. 2567 ]5
17 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 25 ต.ค. 2566 ]53
18 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]33
19 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]37
20 รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส [ 25 ต.ค. 2566 ]3
21 ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]1
22 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง [EPO-Printing] [ 7 ก.ค. 2566 ]39
23 ประชาสัมพันธ์ เตรียมรับมือสังคมสูงวัยอย่างไรดี [ 28 มิ.ย. 2566 ]36
24 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ [ 20 มิ.ย. 2566 ]50
25 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]43
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]36
27 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]47
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ อบต.หนองหงส์ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประจำรถบรรทุกน้ำ) [ 25 เม.ย. 2566 ]68
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) [ 25 เม.ย. 2566 ]66
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ อบต.หนองหงส์ ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) [ 25 เม.ย. 2566 ]67
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ [ 25 เม.ย. 2566 ]58
32 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 20 เม.ย. 2566 ]89
33 ประกาศแก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างเกี่ยวกับวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (สัมภาษณ์) [ 18 เม.ย. 2566 ]62
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 11 เม.ย. 2566 ]71
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พนักงานจ้างตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) [ 11 เม.ย. 2566 ]58
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) [ 11 เม.ย. 2566 ]63
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ประจำบรรทุกน้ำ) [ 11 เม.ย. 2566 ]43
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ [ 11 เม.ย. 2566 ]48
39 แนวทางและมาตราการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพรีสงกรานต์ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]36
40 กฤษฏีกา ลด 15 % (ฉบับที่ 3) [ 22 มี.ค. 2566 ]35
41 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มี.ค. 2566 ]135
42 แผนพับโรคพิษสุนัขบ้า คาถา 5 ย [ 6 มี.ค. 2566 ]27
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... [ 3 มี.ค. 2566 ]46
44 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]35
45 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]46
46 รายงานแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย ประจำปีพ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]61
47 6 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 [ 1 ก.พ. 2566 ]39
48 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับนโยบายการไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]52
49 การเผ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 [ 16 ม.ค. 2566 ]45
50 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 6 ม.ค. 2566 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8