องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 343 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 25 ต.ค. 2566 ]42
2 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]16
3 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]22
4 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง [EPO-Printing] [ 7 ก.ค. 2566 ]36
5 ประชาสัมพันธ์ เตรียมรับมือสังคมสูงวัยอย่างไรดี [ 28 มิ.ย. 2566 ]31
6 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ [ 20 มิ.ย. 2566 ]44
7 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พศ.2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]36
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]28
9 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]40
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ อบต.หนองหงส์ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประจำรถบรรทุกน้ำ) [ 25 เม.ย. 2566 ]59
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) [ 25 เม.ย. 2566 ]53
12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานของ อบต.หนองหงส์ ตำแหน่งคนงาน (ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) [ 25 เม.ย. 2566 ]60
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.หนองหงส์ ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ [ 25 เม.ย. 2566 ]52
14 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 20 เม.ย. 2566 ]79
15 ประกาศแก้ไขรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างเกี่ยวกับวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ (สัมภาษณ์) [ 18 เม.ย. 2566 ]58
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา [ 11 เม.ย. 2566 ]64
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พนักงานจ้างตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) [ 11 เม.ย. 2566 ]49
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร พนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) [ 11 เม.ย. 2566 ]56
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ประจำบรรทุกน้ำ) [ 11 เม.ย. 2566 ]38
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ [ 11 เม.ย. 2566 ]42
21 แนวทางและมาตราการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพรีสงกรานต์ พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]32
22 กฤษฏีกา ลด 15 % (ฉบับที่ 3) [ 22 มี.ค. 2566 ]30
23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มี.ค. 2566 ]130
24 แผนพับโรคพิษสุนัขบ้า คาถา 5 ย [ 6 มี.ค. 2566 ]22
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง รับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... [ 3 มี.ค. 2566 ]41
26 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]29
27 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]41
28 รายงานแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย ประจำปีพ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]48
29 6 วิธีช่วยลดฝุ่น PM 2.5 [ 1 ก.พ. 2566 ]27
30 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับนโยบายการไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]45
31 การเผ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 [ 16 ม.ค. 2566 ]41
32 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 6 ม.ค. 2566 ]62
33 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และปีถัดไปสมัยแรก พ.ศ.2567 [ 5 ม.ค. 2566 ]28
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 4 ม.ค. 2566 ]41
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]124
36 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]24
37 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]47
38 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) [ 1 ธ.ค. 2565 ]33
39 แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.5 (แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน) [ 1 พ.ย. 2565 ]38
40 รายงานผลความพึงพอใจ ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]22
41 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big cleanning day [ 30 ก.ย. 2565 ]21
42 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]26
43 กิจกรรม แจกจ่ายพันธุ์ปลานิลของพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]33
44 รายงานสรุปผลและการเบิกจ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 16 ก.ย. 2565 ]26
45 ประกาศใช้ระเบียบสภาอบต.หนองหงส์ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]45
46 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ขยาย) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]22
47 รายงานนผลออกหน่วยบริการควบคุมโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) [ 22 ส.ค. 2565 ]24
48 ประกาศขยายเวลาในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (15 กันยายน2565)ประจำปี 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]80
49 ประกาศให้ใช้ข้อบัญญัติ เรื่องบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]40
50 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7