องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายสมบูรณ์ ณ สุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 4 พ.ย. 2562 ]138
82 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายคนึง รัตนมณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 4 พ.ย. 2562 ]148
83 การประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 21 ต.ค. 2562 ]157
84 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมา [ 21 ต.ค. 2562 ]142
85 รายงานผลคะแนน ITA ปีงบประมาณ 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]144
86 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม (ITA) ประจำปี 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]141
87 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ (ฉบับปรับปรุง) [ 15 ต.ค. 2562 ]135
88 คู่มือสำหรับประชาชนของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ (ฉบับปรับปรุง) [ 15 ต.ค. 2562 ]146
89 รายงาน “โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการฯ /ผู้นำเกษตร” ประจำปี 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]132
90 รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมขออนุมัติเผยแพร่ [ 9 ต.ค. 2562 ]128
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน [ 8 ต.ค. 2562 ]129
92 รายงานผลกสนดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ฯ ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]128
93 ประกาศอบต.หนองหงส์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปปช. ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]128
94 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]134
95 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริธรรมในการปฏิบัติราช ประจำปี 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]133
96 รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.หนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]135
97 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]148
98 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 5 ก.ย. 2562 ]137
99 ประกาศ(งานกิจการสภา)ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 30 ส.ค. 2562 ]148
100 “โครงการฝึกอบรมอาชีพทำการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2562 (สาธิตวิธีการทำนาปลูกข้าว) [ 23 ส.ค. 2562 ]136
101 “โครงการฝึกอบรมอาชีพทำการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2562 (สาธิตวิธีการทำนาปลูกข้าว) [ 23 ส.ค. 2562 ]131
102 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนินีนพระพันปีหลวง ปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]130
103 ประกาศ(งานกิจการสภา)เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 13 ส.ค. 2562 ]137
104 “โครงการปลูกหญ้าแฝก” (กิจกรรม จิตอาสาปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ) [ 9 ส.ค. 2562 ]142
105 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]164
106 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2562 ]141
107 รายงานกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]132
108 ประกาศ(งานกิจการสภา)เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 17 มิ.ย. 2562 ]147
109 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 6 มิ.ย. 2562 ]137
110 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]131
111 อบต.หนองหงส์ขอขอบคุณ คุณจำนงค์ ชูนินทร์ ผู้บริจาคหนังสือสำหรับที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน [ 3 มิ.ย. 2562 ]139
112 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]136
113 ขอเชิญประชาชนที่มาติดต่อราชการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” [ 7 พ.ค. 2562 ]124
114 ขอเชิญบริจาคหนังสือ/วารสาร/นิตยสาร [ 7 พ.ค. 2562 ]134
115 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]131
116 ฐานข้อมูลด้านการกีฬาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]132
117 ฐานข้อมูลด้านศาสนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]139
118 ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]134
119 ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]134
120 รายงานการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวฯ [ 9 เม.ย. 2562 ]136
121 รายงานการเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ [ 9 เม.ย. 2562 ]130
122 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 9 เม.ย. 2562 ]131
123 จดหมาย ฉบับที่ 1/2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]130
124 รายงานกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย [ 19 มี.ค. 2562 ]125
125 ข่าวสารการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 7 มี.ค. 2562 ]125
126 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]135
127 รายงานผลการพิจารณาปรับปรุงข้อบัญญัติอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]131
128 ประกาศฯเรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2562และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป [ 31 ม.ค. 2562 ]125
129 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย [ 16 ม.ค. 2562 ]139
130 ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 15 ม.ค. 2562 ]120
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8