องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
ติดต่อเรา


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 
สำนักปลัด  075-845192   กองคลัง-กองช่าง 075-845191
โทรสาร 075-845192