องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ