องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปผลและการเบิกจ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลและการเบิกจ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคไข้เลือดออก    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลและการเบิกจ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ