องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
องค์กรแห่งการเรียนรู้อบต.หนองหงส์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]24
2 ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]82
3 ฐานข้อมูลด้านการกีฬาท้องถิ่น 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]50
4 ฐานข้อมูลด้านการกีฬาท้องถิ่นปี 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]89
5 ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]65
6 ฐานข้อมูลศาสนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]59
7 ฐานข้อมูลกีฬาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]52
8 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]202
9 ฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]55
10 ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]238
11 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]215
12 ฐานข้อมูลด้านศาสนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 27 มี.ค. 2561 ]261
13 ฐ้านข้อมูลด้านศาสนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]441
14 ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น [ 17 มี.ค. 2560 ]492
15 ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานจ้าง ปี2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]3257
16 ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1-60 ปี2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]1238
17 ฟอร์มแบบประเมินประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น ปี2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]680
18 ฟอร์มแบบประเมินประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ปี2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]784
19 ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]1519
20 ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างทั่วไป ปี2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]1499
21 ฟอร์มแบบประเมินพนักงานจ้างผู้มีทักษะ ปี2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]986
22 ไฟล์คู่มือการประเมิน ปี2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]1983
23 ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปี 2560 [ 9 มี.ค. 2560 ]1524
24 ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 2 มี.ค. 2560 ]431
25 ฐานข้อมูลด้านกีฬาท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]456
26 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง(อบจ.) [ 14 ก.ย. 2559 ]459
27 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง(เทศบาล) [ 14 ก.ย. 2559 ]509
28 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง(อบต.) [ 14 ก.ย. 2559 ]614
29 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2559 ]689
30 การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 1 ก.ย. 2559 ]547
31 แบบฟอร์มประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ [ 1 ก.ย. 2559 ]546
32 แบบฟอร์มประเภททั่วไปและประเภทอำนวยการท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2559 ]549
33 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งระบบแท่ง [ 1 ก.ย. 2559 ]566
34 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ย. 2559 ]862
35 การประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ของ ขรก.ในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน [ 1 ก.ย. 2559 ]659
36 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.ย. 2559 ]607