องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 20 ก.ค. 2563 ]47
2 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนและของเสียอันตราย [ 11 ธ.ค. 2562 ]49
3 แผนพัฒนาสามปี(2560-2563) [ 5 ธ.ค. 2559 ]47
4 แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี [ 7 มิ.ย. 2559 ]45
5 แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) [ 1 ม.ค. 2559 ]44
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) [ 5 ธ.ค. 2556 ]50
7 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) [ 3 ธ.ค. 2555 ]52
8 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) [ 16 ก.ค. 2554 ]51
9 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556)รายละเอียดโครงการ [ 16 ก.ค. 2554 ]49
10 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) [ 12 ก.ค. 2554 ]50
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)รายละเอียดโครงการพัฒนา [ 12 ก.ค. 2553 ]52
12 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)บัญชีสรุปโครงการพัฒนา [ 12 ก.ค. 2552 ]48
13 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)รายละเอียดโครงการพัฒนา [ 12 ก.ค. 2552 ]47
14 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)บัญชีสรุปโครงการ [ 12 ก.ค. 2552 ]48
15 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) [ 12 ก.ค. 2552 ]50
16 แผนพัฒนาสามปี [ 23 พ.ค. 2552 ]50
17 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2551 ถึง 2553) [ 23 พ.ค. 2552 ]45