องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
แผนปฎิบัติการ ศพด.
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 3 ส.ค. 2566 ]3519
2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 3 ส.ค. 2566 ]650
3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 3 ส.ค. 2566 ]717
4 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 3 พ.ค. 2566 ]1493
5 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 3 พ.ค. 2566 ]362
6 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 3 พ.ค. 2566 ]325
7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 1 ส.ค. 2565 ]333
8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 1 ส.ค. 2565 ]147
9 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 1 ส.ค. 2565 ]218
10 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 29 เม.ย. 2565 ]169
11 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 29 เม.ย. 2565 ]88
12 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 29 เม.ย. 2565 ]156
13 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศพด.บ้านนาเกิดผล [ 9 ก.ย. 2564 ]139
14 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศพด.บ้านควนไม้แดง [ 9 ก.ย. 2564 ]98
15 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศพด.บ้านนาป่า [ 9 ก.ย. 2564 ]115
16 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศพด.บ้านควนไม้แดง [ 11 ก.ย. 2563 ]198
17 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศพด.บ้านนาเกิดผล [ 11 ก.ย. 2563 ]168
18 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศพด.บ้านนาป่า [ 11 ก.ย. 2563 ]167
19 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศพด.บ้านควนไม้แดง [ 26 ก.ย. 2562 ]183
20 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศพด.บ้านนาเกิดผล [ 26 ก.ย. 2562 ]201
21 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศพด.บ้านนาป่า [ 26 ก.ย. 2562 ]183
22 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 28 ก.ย. 2561 ]145
23 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 28 ก.ย. 2561 ]153
24 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 28 ก.ย. 2561 ]163
25 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 29 ก.ย. 2560 ]183
26 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 29 ก.ย. 2560 ]156
27 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 29 ก.ย. 2560 ]188