องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กรณีปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ [ 11 มิ.ย. 2564 ]31
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ส่วนที่1) [ 2 ก.ย. 2563 ]84
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ส่วนที่2) [ 2 ก.ย. 2563 ]81
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 ก.ย. 2563 ]83
5 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 (ปรับปรุง) [ 2 ม.ค. 2562 ]237
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 [ 29 ก.ย. 2560 ]227
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 -2560)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2559 ]475
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 -2560) [ 1 มิ.ย. 2558 ]436
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 -2557) [ 11 มี.ค. 2557 ]408
10 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) [ 25 ก.ค. 2555 ]440
11 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(๒๕๕๒ - ๒๕๕๔) [ 25 ก.ค. 2555 ]440
12 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๔๙ – พ.ศ.๒๕๕๑) [ 25 ต.ค. 2550 ]442