องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]49
2 มาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.หนองหงส์ ปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]49
3 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 4 เม.ย. 2565 ]177
4 ประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 4 เม.ย. 2565 ]169
5 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]169
6 มาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.หนองหงส์ ปีงบประมาณ 2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]167
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.หนองหงส์ ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]176
8 ประกาศเพิ่มช่องทาง E-Service เกี่ยวกับการรับกำจัดสิ่งปฏิกูลออนไลน์ (ดูดส้วม) [ 31 มี.ค. 2564 ]182
9 ประกาศเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอรับบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานลงในเว็ปไซด์ของหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]168
10 แผนผังกำหนดขั้นตอน กระบวนการ และระยะเวลาการดำเนินการในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]168
11 ประกาศประชาสัมพันธ์งานแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]160
12 มาตรการส่งเสริมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]163
13 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]167
14 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]164
15 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]161
16 รายงานผลมาตรการซักซ้อมความเข้าใจในการทำงานและชี้แจงการตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในด้านการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]172
17 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]162