องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการทำประชาคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]95
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ 4 [ 10 ส.ค. 2563 ]102
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2563 ]102
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 28 ก.พ. 2563 ]100
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2562 ]100
6 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) [ 26 ก.ย. 2562 ]106
7 แผนพัฒนาการศึกษาศพด.บ้านนาป่า [ 16 ก.ย. 2562 ]104
8 แผนพัฒนาการศึกษาศพด.บ้านควนไม้แดง [ 16 ก.ย. 2562 ]114
9 แผนพัฒนาการศึกษาศพด.บ้านนาเกิดผล [ 16 ก.ย. 2562 ]102
10 แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 24 มิ.ย. 2562 ]99