องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
แผนพัฒนาห้าปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 3 ต.ค. 2565 ]69
2 แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 -2570) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ [ 23 ก.ย. 2565 ]69
3 แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า [ 29 เม.ย. 2565 ]60
4 แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 -2570) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล [ 29 เม.ย. 2565 ]50
5 แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 -2570) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง [ 29 เม.ย. 2565 ]52
6 รายงานการทำประชาคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]143
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ 4 [ 10 ส.ค. 2563 ]158
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 30 มิ.ย. 2563 ]154
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 [ 28 ก.พ. 2563 ]151
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2562 ]148
11 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) [ 26 ก.ย. 2562 ]170
12 แผนพัฒนาการศึกษาศพด.บ้านนาป่า [ 16 ก.ย. 2562 ]165
13 แผนพัฒนาการศึกษาศพด.บ้านควนไม้แดง [ 16 ก.ย. 2562 ]229
14 แผนพัฒนาการศึกษาศพด.บ้านนาเกิดผล [ 16 ก.ย. 2562 ]168
15 แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 24 มิ.ย. 2562 ]159