องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ส่วนที่ 1 [ 4 ต.ค. 2564 ]86
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ส่วนที่ 2 [ 4 ต.ค. 2564 ]68
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ส่วนที่ 3 [ 4 ต.ค. 2564 ]71
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]65
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ก.ย. 2562 ]58
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]56
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561 [ 5 ม.ค. 2560 ]60
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]67
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 [ 1 ม.ค. 2559 ]89
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 [ 4 พ.ย. 2557 ]63
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ [ 1 ต.ค. 2556 ]76
12 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ [ 1 ม.ค. 2556 ]59
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 (ตามรายละเอียดจำแนกรายจ่ายแต่ละด้าน) [ 15 พ.ย. 2554 ]68
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 (ตารางรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน) [ 15 พ.ย. 2554 ]51
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 [ 16 ก.ค. 2554 ]60
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 [ 16 ก.ค. 2554 ]64
17 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552(ตารางรายละเอียดรายจ่ายแต่ละด้าน) [ 12 ก.ค. 2553 ]55
18 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552(รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน) [ 12 ก.ค. 2553 ]56
19 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552(ส่วนที่ 1-2-3) [ 12 ก.ค. 2553 ]66
20 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ด้านบริหารทั่วไป [ 23 พ.ค. 2552 ]62
21 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [ 23 พ.ค. 2552 ]63
22 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [ 23 พ.ค. 2552 ]66