องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]41
2 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2565 ]89
3 รายงานผลโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]83
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]88
5 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2564 ]100
6 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]101
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]114
8 รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]184
9 รายงานผลการอบรมบุคลกรประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]157