องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2564 ]50
2 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]47
3 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]57
4 รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]120
5 โครงการการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]25
6 รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]23
7 รายงานผลการอบรมบุคลกรประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]88
8 รายงานผลโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของอบต.หนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]86
9 รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30มีนาคม 2562 (รอบหกเดือน) [ 4 มิ.ย. 2562 ]202