องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]50
2 รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]122
3 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]106
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]67
5 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 7 มี.ค. 2565 ]73
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2564 ]112
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]52
8 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]51
9 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]95
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 - PDF [ 1 ต.ค. 2562 ]97
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) [ 5 เม.ย. 2562 ]225
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]204
13 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ2561 ครั้งที่2 (เมษายน - กันยายน 2561) [ 1 ต.ค. 2561 ]218
14 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]281
15 แผนดำเนินงานประจำปี 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]211
16 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 [ 3 ต.ค. 2560 ]265
17 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 2 ต.ค. 2560 ]271
18 แผนการดำเนินการประจำปี 2560 [ 7 พ.ย. 2559 ]405
19 แผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2557 [ 7 มี.ค. 2557 ]430
20 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 5 พ.ย. 2555 ]413
21 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 5 ธ.ค. 2554 ]397
22 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [ 16 ก.ค. 2554 ]408
23 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 16 ก.ค. 2554 ]418
24 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [ 16 ก.ค. 2554 ]406
25 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [ 16 พ.ค. 2552 ]433