องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]52
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 เม.ย. 2565 ]56
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.หนองหงส์ [ 1 เม.ย. 2565 ]58
4 มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต [ 1 เม.ย. 2565 ]56
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 เม.ย. 2565 ]50
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 เม.ย. 2565 ]56
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 เม.ย. 2565 ]55
8 คู่มือการปฏิบัติป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 เม.ย. 2565 ]55
9 รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]49