องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2564 ]45
2 รายงานผลการให้บริการเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]43
3 รายงานผลการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]40
4 รายงานผลการให้บริการเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]45
5 รายงานผลการให้บริการเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]43
6 รายงานผลการบริการเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]44
7 รายงานผลการบริการเดือนตุลาคม 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]44
8 รายงานผลการดำเนินการเดือนกันยายน 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]47
9 รายงานผลการดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]45
10 รายงานผลการดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]43
11 รายงานผลการดำเนินการเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]46
12 รายงานผลการดำเนินการเดือนมิถุนายน 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]43
13 รายงานผลการดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]39
14 รายงานผลการดำเนินการเดือนเมษายน 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]45
15 รายงานข้อมูลการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2563 ]38
16 รายงานผลเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]37
17 รายงานผลเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]42
18 รายงานผลเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]39
19 รายงานการให้บริการตามภารกิจ ปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]42
20 รายงานผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]40
21 รายงานผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]45
22 รายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]40
23 รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]38
24 รายงานผลเดือนเมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]42
25 รายงานผลเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]40
26 รายงานผลมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]44
27 รายงานผลเดือนธันวาคม 2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]43
28 รายงานผลเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]42
29 รายงานเดือนตุลาคม 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]42
30 รายงานเดือนกันยายน 2561 [ 13 ก.ย. 2561 ]40
 
หน้า 1|2