องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ