องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและปะพฤติมิชอบของอบต.หนองหงส์ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและปะพฤติมิชอบของอบต.หนองหงส์ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการร้องเรียนการทุจริตและปะพฤติมิชอบของอบต.หนองหงส์ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565