องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู พ.ศ.2562 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู พ.ศ.2562 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2562    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู พ.ศ.2562 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564