องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ