องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติอบต.ตามกพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

    รายละเอียดข่าว

ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติอบต.ตามกพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

    เอกสารประกอบ ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติอบต.ตามกพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2564