องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตอบต.หนองหงส์

    รายละเอียดข่าว

คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตอบต.หนองหงส์    เอกสารประกอบ

คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตอบต.หนองหงส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ