องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
รายงานการดำเนินงานโครงการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]31
2 รายงานผลโครงการรูทัน ป้องกันโรคติดต่อ ปี 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]28
3 รายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ปี 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]29
4 รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในชุมชน ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]28
5 รายงานผลการดำเนินโครงการปันยิ้ม สร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]28
6 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]32
7 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวโดยญาติและผู้ดูแล ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]32
8 รายงานการดำเนินโครงการ รพ.สต.บ้านหนองหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]101
9 รายงานผลการดำเนินงานของรพ.สต.บ้านทางข้าม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]101
10 รายงานผลโครงการของโรงเรียนบ้านนาเกิดผล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]96
11 รายงานผลการดำเนินโครงการ สถานีกาชาดสิรินธร [ 30 ก.ย. 2562 ]101