องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
รายงานผลโครงการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน [ 20 ก.พ. 2567 ]0
2 รายงานโครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว) [ 20 ก.พ. 2567 ]1
3 โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมถอนกล้าและปักดำ) [ 18 ต.ค. 2566 ]27
4 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการ/ผู้นำเกษตร ประจำปี 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]24
5 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ผู้นำเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]97
6 โครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]95
7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 มิ.ย. 2565 ]103
8 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการผลิตน้ำผึ้งให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน) [ 28 มี.ค. 2565 ]112
9 โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]109
10 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง( บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด – 19 ) รอบ 2 [ 15 ต.ค. 2564 ]76
11 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ [ 7 ต.ค. 2564 ]115
12 โครงการแปลงสาธิตการทำการเกษตรปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองหงส์ [ 13 ม.ค. 2564 ]79
13 โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการศูนย์บริการฯ/ผู้นำเกษตร [ 29 ธ.ค. 2563 ]105
14 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่งานบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 18 ก.ย. 2561 ]345
15 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราดำริเศรษฐกิจพอเพียง [ 29 ส.ค. 2561 ]348
16 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงไก่พื้นเมือง) [ 18 มิ.ย. 2561 ]361