องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
กิจการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นัดประชุมกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี65 [ 20 ส.ค. 2564 ]21
2 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]21
3 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]20
4 ประกาศสภาฯ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564ฯ [ 8 ม.ค. 2564 ]22
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]78
6 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]85
7 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 25 ต.ค. 2563 ]71
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 [ 28 ส.ค. 2563 ]79
9 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]76
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี254 ครั้งที่ 1/2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]77
11 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]76
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]77
13 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]73
14 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]77
15 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]77
16 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]73
17 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]81
18 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]80
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]73
20 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]75
21 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]71
22 เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]73
23 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป [ 31 ม.ค. 2563 ]74
24 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2556 [ 20 มิ.ย. 2556 ]103