องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายปรีชา  ทรงทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 091-323-6708


นายสุชาติ  พริกเล็ก
นายอาคม  พรหมศร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-449-0543
โทร.090-156-6883

นายชลิน  รัตนคม
เลขานุการนายก อบต
โทร.081-079-4305