องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


การประชุมหารือการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมการสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีพอเพียง


เมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ได้ร่วมกันการประชุมหารือการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมการสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีพอเพียง  ณ สถานีกาชาดสิรินธรที่ ๑๒  เพื่อวางแผนการจัดงานโครงการมหกรรมการสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีพอเพียง 
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21