องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เมื่อวันที่ ๘-๑๔ เมษายน ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ นำโดยนายหัตถชัย เมืองจีน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และผู้นำชุมชนในตำบลหนองหงส์ ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สถานีกาชาดสิรินธร  หอประชุมหมู่บ่าน หมู่ที่ ๕, หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ,หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้แพร่หลาย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว 
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21