องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.พบประชาชน ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


เมื่อวันที่ ๓ -๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ นำโดย นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ดำเนินโครงการอบต.พบประชาชน ตำบลหนองหงส์ โดยให้บริการรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อนำโครงการที่เสนอจากหมู่บ้านมาบรรจุในข้อบัญญัติและแผนพัฒนาตำบลหนองหงส์ ให้บริการแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด สุนัข,แมว รับสำรวจภาษีและชำระภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21