องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖


กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๒๗-๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ นำโดย นายหัตถชัย  เมืองจีน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้ออกหมู่บ้านเพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง 
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21