องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีชักพระ ประจำปี 2556


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีชักพระ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีการแห่เรือพระ จากวัดควนไม้แดง และวัดคงคาเจริญ  ซึ่ง ตำบลหนองหงส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดเรือพระประเภทความคิด ของวัดควนไม้แดง และ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันรำวงเวียนครก ในงานดังกล่าวด้วย
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21