องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการฯ/ผู้นำเกษตรกร


เมื่อวันที่ 26 -29 สิงหาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการฯ/ผู้นำเกษตรกร พร้อมด้วย นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดการฝึกอบรม ได้แวะนมัสการพระพุทธทาสภิกขุ ณ วัดธารน้ำไหล และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพืชคอนโด 9 ชั้น บ้านทอนอม จังหวัดชุมพร ,ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท จังหวัดชุมพร ,ศึกษาธรรมชาติทางทะเลอ่าวมะนาว จังหวัดชุมพร และสักการะอนุสรณ์สถานพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21