องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


เมื่อวันเสาร์ที่  13 มกราคม 2567   นายปรีชา  ทรงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหงส์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม  ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิด

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21