องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


จัดโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้-ดอกไม้ ECO-Printing ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2566


เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาป่า หมู่ที่4 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

🌸องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองหงส์

🌸จัดโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้-ดอกไม้ ECO-Printing ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะและสามารถนำไปพัฒนาสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และครอบครัวได้

🌸คณะผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.หนองหงส์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21