องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566- 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อนำความรู้ที่ได้ เพิ่มแนวคิด มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

โดยเข้า #ศึกษาดูงานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมศรีประดู่ อาคารเดชรัตนสังข์ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21