องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


  โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้กิจกรรมบำเพ็...
       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต...
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
       กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดคงคาเจริญ และ วัดควนไม้แดง
  โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น "ถนนไร้หลุมบ่อ ถนนสวยงาม
       เมื่่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาบอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์และหน่วยง...


 
inside ปรองดอง 7 นาที
inside ปรองดอง 3 นาที

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2553
UPDATE 10-07-2560