องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของ อสม. สถานีกาชาดสิรินธร


เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน  - วันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ สถานีกาชาดสิรินธร จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของ อสม. สถานีกาชาดสิรินธร  โดยศึกษาดูงานชุมชนหนองสาหร่าย  ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  แวะไหว้พระวัดถำเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และศึกษาเรียนรู้การทำเทียนที่บ้านเทียนหอม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ซึ่งโครงการได้รับความร่วมมือจากบุคลากร และ อสม. สถานีกาชาดสิรินธร ด้วยดี
2017-04-26
2016-08-15
2016-07-13
2016-05-24
2016-04-20
2015-12-07
2015-12-01
2015-07-14
2015-05-28
2015-04-27